Hướng Dẫn Tạo Cầu Thủ Dream League Soccer

Hướng Dẫn – Tạo Cầu ThủHướng Dẫn Tạo Cầu Thủ Dream League Soccer 2019

Với chức năng này đòi hỏi bạn đã chơi Dream League Soccer lâu và đã mở phần tạo cầu thủ như mình trong phần thị trường chuyển nhượng. Khi trong phần chuyển nhượng có Create Player Legendary và 7K6 vàng để tạo

Hướng Dẫn Tạo Cầu Thủ Dream League Soccer 2019

Khi bạn tạo cầu thủ bạn chỉ cần đặt họ và tên chính bạn nên đặt ngược lại vì tiếng anh nó ngược so tiếng việt chúng ta. Ở đây, các bạn cũng có thể đổi màu tóc khuôn mặt chọn số và điều quan trong nũa là bạn có thể chọn được quốc kì nhưng lại không có Việt Nam điều này chúng ta phải tạo.Hướng Dẫn Tạo Cầu Thủ Dream League Soccer 2019

Hướng Dẫn Tạo Cầu Thủ Dream League Soccer 2019Chỉ cần như thế khá  đơn giản chúng ta đã tạo xongHướng Dẫn Tạo Cầu Thủ Dream League Soccer 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *