Kit Logo Box Gaming Dream League Soccer

Logo Box Gaming

URL: https://i.imgur.com/rzWr4CU.png

Logo Box Gaming

Box Gaming Kit

URL: https://i.imgur.com/5FObuEN.png

Box Gaming Kit

Hướng dẫn sử dụng: Copy URL, sau đó mở Dream League Soccer đến MY Club>Customize Team>Edit Kit>Download và Paste URL tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *