Kit Logo Team Flash Dream League Soccer

Logo Team Flash 

URL: https://i.imgur.com/f7KZsrJ.png

Logo Team Flash 

Team Flash Kit

URL: https://i.imgur.com/2Dgwr3H.png

Team Flash Kit

Hướng dẫn sử dụng: Copy URL, sau đó mở Dream League Soccer đến MY Club>Customize Team>Edit Kit>Download và Paste URL tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *